gensys, CMMS, GMMS

PL EN

Usługi

 
Zrealizowanie nowego systemu informatycznego jest procesem wieloetapowym. Proces ten można zobrazować jako ciężar sukcesu podwieszony na łańcuchu projektu. Miarą doskonałości danego przedsięwzięcia jest ilość sukcesu jaki możemy powiesić na łańcuchu produktu. Idealną sytuacją byłoby zbudowanie wszystkich ogniw, dźwigających sukces, o identycznej sile. W praktyce oznaczałoby to, że każde ogniwo, czyli składowe zadanie (np. zarządzanie, marketing, oprogramowanie, komunikacja, odpowiedni target, wsparcie, bezpieczeństwo itp.) jest nie mniejsze i nie większe niż potrzebne. Krótko mówiąc - idealnie zoptymalizowane. Dla klienta oznacza to nic innego jak maksymalny zysk przy minimalnych kosztach. Bowiem każde słabsze ogniwo redukuje ilość sukcesu jaką możemy osiągnąć. W efekcie prowadzi to do niższej rentowności całego przedsięwzięcia.

Istnieje kilka sposobów maksymalizacji sukcesu. Jednym z nich jest skrócenie łańcucha - czyli eliminacja niepotrzebnych kroków na etapie powstawania, wdrażania czy działania produktu. Inną metodą jest wzmocnienie najsłabszych elementów łańcucha co pozwoli na "podwieszenie większego sukcesu" .  Oczywiście całość przedsięwzięcia musi być dostosowana do ilości sukcesu jaki możemy osiągnąć w danych warunkach. Niezbędnym jest więc określenie celu i pojemności rynku.

Wiemy, że właściwie dobrane rozwiązanie informatyczne są jednym z fundamentów sprawnie działającej firmy, dlatego pomagamy naszym klientom w wyborze najbardziej optymalnej technologii jak i strategii projektowej. Naszym celem jest zrealizowanie wszystkich założeń i uniknięcie błędów w tej części łańcucha , która zostanie nam powierzona. Jesteśmy po to aby pomóc Państwu dobrać rodzaj i skalę rozwiązań, bądź też zasugerować skrócenie lub inną formę optymalizacji łańcucha sukcesu.

Naszą specjalnością jest rynek rozwiązań IT. Usługi jakie wykonujemy obejmują pełny cykl tworzenia projektów informatycznych. Doradzamy sposób podejścia do projektów jak również realizacji danego przedsięwzięcia. Przeprowadzamy analizę wartości użytkowej danego projektu dla jego potencjalnych odbiorców. Szacujemy ryzyko związane z kształtem projektu. Wykonujemy zadania programistyczne. Zajmujemy się także wdrożeniem, utrzymaniem i konserwacją systemu.

Mamy pewność, że nasze umiejętności okażą się przydatne w Państwa drodze do sukcesu!

dcr hosting, dedykowane oprogramowanie, systemy specjalistyczne

cloud hosting, hosting

projektowanie aplikacji, projektowanie portali